Kardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- Uzmanı

Kardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- Uzmanı

Kardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- UzmanıKardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- Uzmanı

Özgeçmişim

Doktor Muharrem Arslandağ, 1976 yılının Mayıs ayında Samsun' da dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimlerime burada devam etti. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi' nde Tıp ve Uzmanlık eğitimlerimi tamamladıktan sonra mecburi hizmetini Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaptı. Daha sonra Samsun ve Trabzon şehirlerinde mesleğine devam etti. 2013 yılından itibaren İstanbul' da mesleğini icra etmektedir.  Kendisi evlidir ve  eşi hanımefendi estetik ve güzellik uzmanılığı yapmaktadır.


YAYINLAR: 


1.  MAKALELER

a. Effect of intravenous positive inotropic therapy on myocardial damage in patients with dilated cardiomyopathy. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8(1):69

b. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde intraventriküler pulsed Doppler E dalga dispersiyonunun etkinliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35(4):237-241

c.  Potasyum ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş 2005;33(3):177-185

d. Atipik prezentasyonlu infektif endokardit vakası. MN Kardiyoloji Dergisi 2005

e.  Hypertrophic Cardiomyopathy: A case of symptomatic Japanese typr apical hypertrophic cardiomyopathy. Echo 2004;21:537-540

f.  C reaktif protein (CRP): Risk faktörü mü? Risk göstergesi mi? MN kardioloji 2004;11:384-391 


2.   POSTERLER ve SÖZLÜ BİLDİRİLER

a. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2006.  SB 101 - Koroner Yavaş Akım Hastalarında İntrakoroner Asetil Kolin İnfüzyonu İle cTIMI Kare Sayısındaki Değişikliğin Ve Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi.

b.  II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2006. P 280 – The effect  of acetyolcholine on endothelial functions in patients with coronary slow flow.

c.  II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2006. P 248 – Acute myocardial infarction due to electrocution.

d.  16th Annual Meeting of The Medditerranan Association of Cardiology and Cardiac Surgery 2004. P 199 – The relation of serum troponin I levels with severity of angiographically stenosis and heart rate variability in patient with acute coronary syndrome.

e.  16th Annual Meeting of The Medditerranan Association of Cardiology and Cardiac Surgery 2004. P 338 – High C reactive protein levels in diabetic patients with acute coronary syndrome.

f.  16th Annual Meeting of The Medditerranan Association of Cardiology and Cardiac Surgery 2004. P 347 – Correlation of c reactive protein and leucocyte and severity of coronary artery disease in patients with acute myocardial infarction.

g. 16th Annual Meeting of The Medditerranan Association of Cardiology and Cardiac Surgery 2004. P 436 – The effect of revascularisation methods on the global function of the left ventricle in patients with acute myocardial infarction.

h. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2004. P 117 – Akut miyokard infarktüslü olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine primer anjiyoplastinin etkileri 

i.  XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2004. P 09 – Kalıcı kalp pili uygulaması sonrası diyafragma paralizisi

j. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2004. P 109 – Akut koroner sendromlarda plazma D-Dimer  ve CRP düzeylerinin kardiyak troponinle ilişkisi

k.  XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002 P 1 – Lipoprotein(a) ile anjiyografik koroner arter lezyon yaygınlığı arasındaki ilişki

l. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002 P 2 – Erkeklerde serum testesteron düzeyi düşüklüğü koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü müdür?


3.   KİTAP BÖLÜMLERİ

a.  Kardiyak kateterizasyon tarihi ve güncel uygulama standartları. Nobel Tıp Kitabevi, Grossman's Kardiak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim 2007, 3-13

b. Komplikasyonlar ve ek farmakolojik tedavinin optimal kullanımı. Nobel Tıp Kitabevi, Grossman's Kardiak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim 2007, 36-76

c. İdeal hemodinami laboratuarı ve kullanımı. Erkem Tıbbi Yayıncılık, Girişimsel Kardiyoloji 2006, 3-11

d.  Kardiyovasküler sistem ve sigara. Logos Yayıncılık, Sigaranın Bilimsel Yüzü 2004, 81-97

e.  İnfektif Endokardit. Türkiye Klinikleri Yayınevi, Yoğun Bakım Sorunları Ve Tedavileri, 1028-1037


4.   KATILIMCI ve KONUŞMACI OLUNAN KONGRE ve TOPLANTILAR

a.  Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu VIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2001

b.  Türk Kardiyoloji Derneği XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002

c.  Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2003

d.  Türk Kardiyoloji Derneği XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2003

e.  Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyolojide Aciller Sempozyumu 2004

f.  Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu XII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2005

g.  Türk Kardiyoloji Derneği Eğitim Kurulu İnteraktif Elektrokardiyografi Kursu 2005

h.  Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu XIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2006

i. Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 2006

j. Türk Kardiyoloji Derneği XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2006

k. Türk Kardiyoloji Derneği 2. Bölgesel Eğitim Toplantısı İç Anadolu 2007 Güncelleme: Kalp hastalıklarında tanı ve tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği 2007

l. Türk Kardiyoloji Derneği 4. Bölgesel Eğitim Toplantısı Karadeniz ve Doğu Anadolu  2007 Güncelleme: Kalp hastalıklarında tanı ve tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği 2007

m. Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu XIV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2007

n. Türk Kardiyoloji Derneği XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2007

o. Türk Kardiyoloji Derneği Trabzon Kardiyoloji Günleri, 2008

p. Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu XV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2008

q. Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2008

r. Türk Kardiyoloji Derneği XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2009

s. Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu XVI. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2009

t. Türk Kardiyoloji Derneği XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2010

u. Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu XVII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı 2010

v. Türk Kardiyoloji Derneği XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2011

w. ESC Acute Cardiac Care Congress, Istanbul, 2012 

x. Türk Kardiyoloji Derneği 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2012

y. Türk Kardiyoloji Derneği 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013

z. Türk Kardiyoloji Derneği 30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2014

aa.  Türk Kardiyoloji Derneği 31. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2015

bb.  Türk Kardiyoloji Derneği 32. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2016

cc.  Türk Kardiyoloji Derneği 33. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2017

dd.  Türk Kardiyoloji Derneği 34. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2018

image75