Kardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- Uzmanı

Kardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- Uzmanı

Kardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- UzmanıKardiyoloji -Kalp ve Damar Hastalıkları- Uzmanı

Elektrokardiyografi

Efor Testi (Treadmill)

Elektrokardiyografi

image40

Vücudun üzerine yapıştırılan elektrotlar ile kalbin ürettiği elektrik akımının kayıt edilmesine elektrokardiyografi denilir. Kalbin çalışmasının incelenmesinde kullanılan en eski metotlardan birisidir. Kalp damar sağlığı, ritm iletim sistemi kusurları, bazı sistemik hastalıklar ve kan elektrolit değerleri hakkında çok değerli bilgiler verir. 


Sedye üstüne sırt üstü yatan hastaya göğüs duvarına 6 tane ve kol-bacaklara 4 tane elektrot takılarak kayıt alınır. Yaklaşık 2-3 dakika sürer. Girişimsel bir işlem değildir. İletkenliği arttırmak için kullanılan jel dışında hasta bir uygulama yapılmaz. 

Ekokardiyografi

Efor Testi (Treadmill)

Elektrokardiyografi

Tıpkı balıkçıların kullandığı sonar sistemi gibi yüksek frekanslı ses dalgaları ile kalbin incelenme

Tıpkı balıkçıların kullandığı gibi yüksek frekanslı ses dalgaları ile kalbin incelenmesidir. Kalp kaslarının kasılması, kalp boşluklarında pıhtı olup olmaması, kapak görünüm ve fonksiyonları ve kalbe ait büyük damarların incelenmesini sağlar. 


Göğüs duvarı üzerinden yapılan şekline Transtorasik Eko denilir. İşlem ağız içinden girilerek endoskopik olarak da yapılabilir; bu şekli Transözafagial Eko denilir.

Efor Testi (Treadmill)

Efor Testi (Treadmill)

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi- PET

image41

Göğüs ağrılarının değerlendirilmesi, bazı ritim bozukluklarının tespit ve incelenmesi ve fizik efor yapabilme kapasitesinin tespiti için yapılan testtir. Test için önemli bir sakıncası olmayan hastalar özenle seçilmelidir. Hastanın klinik durumuna göre 5-20 dakika civarında sürer. Ülkemizde en çok koşu bandı ile uygulanır ancak bisiklet çevirme ve el sıkma şeklinde uygulama yöntemleri de vardır. 


Kolay uygulanan bir test olduğu için işlem sonrası hayata geri dönmek hızlıdır. Ciddi yan etkiler nadir görülür ancak hasta seçimine imtina edilmezse çok ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi- PET

Sanal ve Gerçek (Konvansiyonel) Koroner Anjiyografi- Balon (PTCA) ve Stent-Perkütan Kapak İşlemleri

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi- PET

image42

Efor testi uygulanamayan yada sakıncalı olan ve yüksek riskle kalp damar hastası olma ihtimali olan kişilere; kalp kası canlılığının değerlendirilmesi için kalp krizi yada kalp adelesi hastalıklarının tanı ve takibinde, damar darlıklarının ciddiyetinin tespitinde kullanılan tanı metodudur. Uzman hekim gözetiminde koşu testi ve ilaç ile kalp hızını hızlandırarak uygulanır. Damardan verilen Talyum ve Teknesyum maddelerinin kalp kasları içine yayılmasına bakılarak tetkik yorumlanır. 


PET; tıpkı sintigrafi işlemi gibi kalp kasının canlılığını tespit etmek için kullanılır. Ancak çok daha hassas ve keskin tanı koymak için tercih edilir. 

Sanal ve Gerçek (Konvansiyonel) Koroner Anjiyografi- Balon (PTCA) ve Stent-Perkütan Kapak İşlemleri

Sanal ve Gerçek (Konvansiyonel) Koroner Anjiyografi- Balon (PTCA) ve Stent-Perkütan Kapak İşlemleri

Sanal ve Gerçek (Konvansiyonel) Koroner Anjiyografi- Balon (PTCA) ve Stent-Perkütan Kapak İşlemleri

image43

Gerçek anjiyografi işlemi kasık yada el bileğinden girilerek kalp damarlarının tam ve detaylı bir şekilde görüntülenmesi tetkikidir. İşlem 5-10 dakika arasında sürmektedir. Bu esnada gerekli ise darlık veya tıkanıklık olan damara balon yapılabilir veya stent takılarak daralma açılabilir. 


Sanal anjiyografi bir tomograafik görüntüleme işlemidir. Radyoloji uzmanları tarafından tomografi cihazlarında yapılır. Uygulaması çok kolay ve hızlı bir testtir. dezavantajı çok boya kullanımı ve işlem esnasında tedavi edici müdahale yapılamamasıdır. 

Elektrofizyolojik Çalışmalar-Ablasyon Tedavileri

Sanal ve Gerçek (Konvansiyonel) Koroner Anjiyografi- Balon (PTCA) ve Stent-Perkütan Kapak İşlemleri

Sanal ve Gerçek (Konvansiyonel) Koroner Anjiyografi- Balon (PTCA) ve Stent-Perkütan Kapak İşlemleri

image44

Tıpkı anjiyografi işlemi gibi kasıktan yerleştirilen kateterler ile kalbin iletim sisteminin haritaları çıkarılır. Bu şekilde ritim bozuluğu yapan odak saptanır ve gerekli ise ablasyon denilen uygulama ile bu odak yok edilerek tedavi işlemi yapılabilir. 

Ambulatuar Kan Basıncı (Tansiyon) Holteri

Ambulatuar Kan Basıncı (Tansiyon) Holteri

Ambulatuar Kan Basıncı (Tansiyon) Holteri

image45

Bir gün boyunca programına uygun olarak kan basıncı ölçülüp kayıt edilir. Bu şekilde hipertansiyon tanısı konulabilir, verilen tedavinin etkinliği gözlenebilir veya gece tansiyon oynamaları saptanabilir. 

24 Saat Ritim Holteri

Ambulatuar Kan Basıncı (Tansiyon) Holteri

Ambulatuar Kan Basıncı (Tansiyon) Holteri

image46

Bir gün boyunca programına uygun olarak kalp ritmini kayıt eder. Ritim bozukluklarının saptanması için kullanılır. Bazı aritmilerin saptanması için kullanılan kompleks kalp içi zamanlar ölçülebilir 

Telekardiyografi

Ambulatuar Kan Basıncı (Tansiyon) Holteri

Telekardiyografi

image47

Radyolji uzmanlığı tarafından ayakta ve belli bir mesafeden akciğer filmine benzer bir şekilde çekilen basit röntgen filmidir. Kalp gölgesinin şekline ve büyüklüğüne göre bazı hastalıkların tanısı konulabilir.